Dare To Believe

Faith to Serve – Dawn PerezFaith to Serve – Dean PasabaFaith To Claim – Rommel SumawayFaith To Claim – Ed BacaniFaith To Conquer – Jeff DacumosFaith To Conquer – Winston ReyesFaith To Declare – Alfred BaltazarFaith To Declare – Dawn PerezFaith to be Delivered – Marc Constantino